Praza Santa Eufemia

Praza Santa Eufemia 32005, Ourense